Kontakt
Hjälplinje:

Hjälplinje +46 842 002 024 8 till 16

ladda ner wnm-appen

Hjälplinje 8 till 16

+46 842 002 024

0
Varukorg:

0 SEK

  • Ingen sådan produkt i varukorgen

Klagomål

Ångerrättens utövande ("återsändandet" av varan)

1. Köparen, som har ställning som konsument, har rätt att frånträda avtalet om försäljning av varor vilka köpts från säljaren utan att ange någon anledning genom att lämna in ett relevant uttalande skriftligen inom 14 dagar från den dag då varorna levereras, dvs till dagen när konsumenten fysiskt tar den varan i sin besittning

a) om konsumenten gör en beställning som täcker många varor, vilka levereras separat, i partier eller delar, bör den fjorton dagars perioden räknas från den dag då den fysiska besittningen av det sista godset, partiet eller delen träder i kraft;
b) om konsumenten gör en beställning som innefattar leverans av varor i partier eller delar, bör den fjorton dagars perioden räknas från den dag då den sista partiets fysiska besittning träder i kraft, eller

2. För att följa denna tidsfrist räcker det att skicka ett uttalande / information innan den löper ut. Ett uttalande / information om ångerrättens utövande kan skickas via formuläret genom att välja ångerrättens utövande och ange ordernumret.

3. Ångerrätten, utan att ange en anledning, har inte konsumenten i de fall som anges i tillämpliga bestämmelser och i samband med:

a) tillhandahållande av tjänster inleddes, med konsumentens samtycke, före den tidsfrist som avses i art. 7 artiklar 1;
b) avseende ljud- och visuella inspelningar och inspelade på IT-databärare efter att konsumenten har tagit bort sin originalförpackning;
c) avtal för tjänster för vilka priset eller ersättningen endast beror på prissvängningar på den finansiella marknaden.
d) förmåner med de fastigheter som specificeras av konsumenten i order eller nära anknutna till den person;
e) Förmåner som på grund av deras natur inte kan returneras eller vars ämne utsätts för snabb försämring;
f) leverans av pressen;
g) speltjänster

4. Vid återkallande av kontraktet utan att ange någon anledning, är köparen, som är konsument, skyldig att återlämna de köpta varorna till säljaren eller överlämna dem till den person som säljaren har godkänt omedelbart, men senast inom 14 dagar från den dag då den person återkallade kontraktet, såvida inte säljaren har föreslagit att hämtar varorna själv. För att uppfylla tidsfristen räcker det att returnera varorna innan den löper ut.

5. Konsumenten bär bara de direkta kostnaderna för att returnera varan i det belopp som är lika med avgiften för tilldelning en försändelse eller på ett annat sätt som konsumenten har valt.

6. Alla kostnader som gjorts av köparen vilken är konsument, kommer att återbetalas av säljaren inom 14 dagar efter mottagandet av varorna och utövandet av ångerrätten.

7. Kostnader som avses i punkt 6 ovan, kommer att återbetalas på samma sätt som används av köparen, såvida den inte samtyckte till ett annat sätt varan ska skickas tillbaka som inte medför några kostnader.

8. Köparen som inte anses vara konsument har ingen ångerrätt som avses i § 9 stycket 1 i förordningarna. När det gäller sådana situationer, är tidsfristerna för återkallande av kontraktet reglerade av bestämmelserna i civillagen.

9. Köparen, som är konsument, är ansvarig för att minska värdet på varan, vilket är ett resultat av att det används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens beskaffenhet, egenskaper och funktion i händelse av återsändande av varan enligt §9 klausul 1 i denna reglering.

Ångerrättens utövande ("återsändandet" av varan)

1. Köparen, som anses vara konsument, har rätt att frånträda avtalet om försäljning av varor vilka köpts från säljaren utan att ange någon anledning genom att lämna in ett relevant uttalande skriftligen inom 14 dagar från den dag då varorna levereras, dvs till dagen när konsumenten fysiskt tar den varan i sin besittning

a) om konsumenten gör en beställning av många varor, vilka levereras separat, i partier eller delar, bör den fjorton dagars perioden räknas från den dag då den fysiska besittningen av det sista godset, partiet eller delen träder i kraft;
b) om konsumenten gör en beställning, som innefattar leverans av varor i partier eller delar, bör den fjorton dagars perioden räknas från den dag då den sista partiets fysiska besittning träder i kraft, eller

2. För att följa denna tidsfrist räcker det att skicka ett uttalande / information innan den löper ut. Ett uttalande / information om ångerrättens utövande kan skickas via formuläret genom att välja ångerrättens utövande och ange ordernumret.

3. Ångerrätten, utan att ange en anledning, har inte konsumenten i de fall som anges i tillämpliga bestämmelser och i samband med:

a) tillhandahållande av tjänster inleddes, med konsumentens samtycke, före den tidsfrist som avses i art. 7 artiklar 1;
b) avseende ljud- och visuella inspelningar och inspelade på IT-databärare efter att konsumenten har tagit bort sin originalförpackning;
c) avtal för tjänster för vilka priset eller ersättningen endast beror på prissvängningar på den finansiella marknaden.
d) förmåner med de fastigheter som specificeras av konsumenten i order eller nära anknutna till den person;
e) Förmåner som på grund av deras natur inte kan returneras eller vars ämne utsätts för snabb försämring;
f) leverans av pressen;
g) speltjänster

4. Vid återkallande av kontraktet utan att ange någon anledning, är köparen, som är konsument, skyldig att återlämna de köpta varorna till säljaren eller överlämna dem till den person som säljaren har godkänt omedelbart, men senast inom 14 dagar från den dag då den person återkallade kontraktet, såvida inte säljaren har föreslagit att hämtar varorna själv. För att uppfylla tidsfristen räcker det att returnera varorna innan den löper ut.

5. Konsumenten bär bara de direkta kostnaderna för att returnera varan i det belopp som är lika med avgiften för tilldelning en försändelse eller på ett annat sätt som konsumenten har valt.

6. Alla kostnader som gjorts av köparen vilken är konsument, kommer att återbetalas av säljaren inom 14 dagar efter mottagandet av varorna och utövandet av ångerrätten.

7. Kostnader som avses i punkt 6 ovan, kommer att återbetalas på samma sätt som används av köparen, såvida den inte samtyckte till ett annat sätt varan ska skickas tillbaka som inte medför några kostnader.

8. Köparen som inte anses vara konsument har ingen ångerrätt som avses i § 9 stycket 1 i förordningarna. När det gäller sådana situationer, är tidsfristerna för återkallande av kontraktet reglerade av bestämmelserna i civillagen.

9. Köparen, som är konsument, är ansvarig för att minska värdet på varan, vilket är ett resultat av att det används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens beskaffenhet, egenskaper och funktion i händelse av återsändande av varan enligt §9 klausul 1 i denna reglering.

 

Fri leverans
Snabb frakt
100 dagars öppet köp
Säkra köp