Kontakt
Hjälplinje:

Hjälplinje +46 842 002 024 8 till 16

ladda ner wnm-appen

Hjälplinje 8 till 16

+46 842 002 024

0
Varukorg:

0 SEK

  • Ingen sådan produkt i varukorgen

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. I denna integritetspolicy hittar du detaljerad information om hur du hanterar dina uppgifter. Registeransvarige för era personuppgifterna är: WNM Group S.A., Mickiewicza 9/4u 01-517, Warsaw, Poland, biuro@wnm-group.pl

1. Åtkomstuppgifter och hosting
Du kan komma åt våra webbplatser utan att ange dina personuppgifter. Vid startande sidan kommer servern varje gång att automatiskt minnas så kallade serverns loggar, inklusive till exempel din IP-adress, datum och tid för anrop, datavolymen som överförts och tjänsteleverantören som skickar förfrågan (åtkomstdata) och dokumenterar anropet sidan.

Dessa data analyseras endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att förbättra vårt erbjudande. Ovanstående tjänar - som en del av bedömningen av intressen - för att säkerställa våra legitima intressen, bestående av rätt presentation av vårt erbjudande. All åtkomstdata raderas inom sju dagar efter ditt besök på webbplatsen.

Värdtjänster tillhandahållna av en extern tjänsteleverantör
Som en del av att anförtro databehandling - på vår begäran utför en extern leverantör tjänster för oss inom området webbhotell och presentation. All information som - som beskrivs i denna integritetspolicy - har samlats in som en del av att använda vår webbplats eller i de formulär som tillhandahålls för detta ändamål i onlinebutiken, lagras på serviceleverantörens servrar. Behandling på andra servrar sker endast i den utsträckning som anges i denna integritetspolicy.

Denna tjänsteleverantör har sitt säte i ett land som tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Insamling och behandling av uppgifter för att genomföra kontraktet och skapa ett kundkonto
Vi samlar in personuppgifter endast när du frivilligt tillhandahåller dem genom att göra din beställning, kontakta oss (t.ex. genom att använda kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) eller skapa ett kundkonto. De obligatoriska fälten är markerade, eftersom de uppgifter som de innehåller är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra avtalet eller överväga det fall där du kontaktade oss, eller inrätta ett kundkonto. Utan dem kan du inte slutföra beställningen eller skapa ett kundkonto eller kontakta oss. Data som samlas in kommer från de formulär där sådana data som avses matas in. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller för att utföra kontraktet och svara på dina förfrågningar. Efter genomförandet av kontraktet eller raderingen av ditt kundkonto kommer behandlingen av dina uppgifter att begränsas, och efter utgången av lagringsperioderna som anges i skattereglerna och redovisningslagen kommer dessa data att raderas, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dessa uppgifter eller i enlighet med gällande föreskrifter. Vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda uppgifterna och vi kommer att informera dig i detta uttalande i en sådan situation. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål, skicka ett meddelande till vår kontaktadress som anges i avsnittet "Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter" eller använd rätt funktion på ditt kundkonto.

3. Dataöverföring
För att utföra kontraktet tillhandahåller vi dina uppgifter till det kurirföretag som levererar varor, om det är nödvändigt för leveransen av beställda varor. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen överför vi betalningsuppgifterna som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som stöder betalningen och eventuellt till den betalningstjänstleverantör som valts av oss eller av dig för att hantera betalningen. Vissa betalningstjänstleverantörer samlar in data själva om du ställer in ett konto hos dem. I sådana fall, logga in till betalningstjänstleverantören med dina åtkomstdata som en del av beställningen. Integritetspolicyn för respektive leverantör av betaltjänster gäller också.

Vissa leverantörer av betaltjänster som samarbetar med oss och kurirföretag har sitt säte i ett land som inte är medlem i Europeiska unionen. Personuppgifter tillhandahålls endast för dessa företag för att uppfylla avtalet.

Vidarebefordra data till ett kurirföretag
Om du ger oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter att du har gjort din beställning, kommer vi att tillhandahålla din e-postadress och telefonnummer till kurirföretaget så att det kan kontakta dig innan det levererar beställningen för att avisera eller ordna leverans.

Ovanstående samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett lämpligt meddelande till vår kontaktadress som anges i avsnittet "Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter" eller genom att skicka ett meddelande direkt till kurirföretaget till den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallande av samtycke kommer vi att ta bort dina uppgifter som tillhandahålls för detta ändamål, såvida du inte uttrycker ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter för andra ändamål eller om vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda uppgifterna i lagligt tillåtna fall, om vilket - i en sådan situation vi informerar er i detta uttalande.

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 10, Głuchowo

62-052 Komorniki

 

DPD Polska Sp. z o.o.

ul. Mineralna 15

02-274 Warszawa

 

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

ul. Wirażowa 37

02-158 Warszawa

 

4. E-post Nyhetsbrev

Annons ska skickas via e-post efter prenumeration på nyhetsbrevet
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller tillhandahålls till dig av oss separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev elektroniskt baserat på ditt samtycke.

Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst genom att skicka ett meddelande med relevant information eller genom att använda en lämplig länk i nyhetsbrevet. Efter att ha avregistrerat sig, kommer vi att ta bort din e-postadress, såvida du inte uttrycker ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter för andra ändamål eller om vi förbehåller oss rätten att fortsätta använda uppgifterna i lagligt tillåtna fall, om vilket - i en sådan situation vi informerar er i detta uttalande.

5. Integration med Trusted Shops Trustbadge
Trusted Shops Trustbadge är integrerad med vår webbplats. Det tjänar till att presentera vår Trusted Shops kvalitetsmärkning.

Ovanstående är avsedda att skydda vårt legitima intresse vilket innebär att vårt erbjudande på marknaden presenteras optimalt. Trustbadge och tjänster som annonseras på detta sätt är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

Vid användning Trustbadge-servern kommer den automatiskt att minnas så kallade serverns loggar, inklusive till exempel din IP-adress, datum och tid för anrop, mängden data som överförts och Internetleverantöreren som skickar förfrågan (åtkomstdata) och dokumenterar Trusbadges anrop. De åtkomstdata som anges ovan är inte föremål för analys och skrivs automatiskt över inom sju dagar från slutet av ditt besök på webbplatsen.

Andra personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du, efter att du har gjort din beställning i butiken, beslutar att använda Trusted Shops-produkter eller redan har registrerat dig för att använda dem. I sådana fall gäller avtalet mellan dig och Trusted Shops.

6. Cookies och webbanalys
För att göra vår webbplats mer attraktiv och möjliggöra användning av vissa funktioner för att visa relevanta produkter eller för marknadsundersökningsändamål, använder vi så kallade cookies. Ovanstående tjänar - som en del av bedömningen av intressen - för att säkerställa våra legitima intressen, bestående av rätt presentation av vårt erbjudande. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs. efter att de har stängts (så kallade sessionscookies). Andra cookies lagras på din slutanordning och tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen (ihållande cookies). Lagringstiden anges i cookieinställningarna i din webbläsare. Webbläsaren kan konfigureras på ett sådant sätt att den får information om användningen av cookies och kan besluta om de ska acceptera eller avvisa dem i vissa fall eller helt. Webbläsare hanterar cookie-inställningar på olika sätt. I hjälpmenyn i webbläsaren hittar du förklaringar om hur du ändrar cookie-inställningar. De finns tillgängliga på följande länkar:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Om du inte samtycker till användning av cookies kan funktionen på vår webbplats begränsas.

Denna webbplats använder som en del av Google Analytics (se nedan) också den så kallade DoubleClick-cookies som gör att din webbläsare kan identifieras när du använder andra webbplatser. Information som genereras automatiskt av cookies om din användning av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. På grund av IP-anonymiseringen som aktiverats på denna webbplats förkortas din IP-adress innan den vidarebefordras inom EU: s medlemsstater eller i andra länder som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra Google-data.

Google kommer att använda denna information för att sammanställa en rapport om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens användning. Ovanstående - som en del av analysen och bedömningen av intressen - tjänar till att skydda vårt legitima intresse, bestående av en optimal och effektiv drift av vår webbplats på marknaden. Google kommer att tillhandahålla ovanstående information till tredje parter om det krävs enligt lag eller om tredje parter behandlar ovanstående uppgifter på Googles vägnar.

Google Double Click är ett erbjudande från Google LLC. (www.google.com).
Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-USA-Privacy Shield. Det aktuella certifikatet är tillgängligt på den här länken. Som en del av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som har Privacy Shield-certifikat.

Du kan inaktivera DoubleClick-cookies genom att klicka på länken. Dessutom kan du få information om användning av cookies och lämpliga inställningar på webbplatsen Digital Advertising Alliance. Webbläsaren kan konfigureras på ett sådant sätt att den får information om användningen av cookies och kan besluta om de ska acceptera eller avvisa dem i vissa fall eller helt. Om du inte accepterar användning av cookies kan funktionen på vår webbplats begränsas.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Vår webbplats använder Google (Universal) Analytics, ett webbanalysverktyg för Google Inc. (Www.google.com). Ovanstående tjänar - som en del av bedömningen av intressen - för att säkerställa våra legitima intressen, bestående av rätt presentation av vårt erbjudande. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av webbplatsanvädning - till exempel cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av IP-anonymiseringen som aktiverats på denna webbplats förkortas din IP-adress innan den vidarebefordras inom EU: s medlemsstater eller i andra länder som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra Google-data.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-USA-Privacy Shield. Det aktuella certifikatet är tillgängligt på den här länken. Som en del av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som har Privacy Shield-certifikat.

Du kan förhindra insamling av data som samlas in av cookies angående din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) av Google, samt bearbetning av denna information av Google om du laddar ner och installerar webbläsarens insticksprogram som finns på länken: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternativt - istället för att installera webbläsarens insticksprogram, kan du också klicka på den här länken för att inaktivera Google Analytics-datainsamling på vår webbplats. En opt-out-cookie sparas sedan på din slutenhet. Om du tar bort cookies måste du klicka på länken ovan igen.

7. Annonsering med hjälp av e-marknadsföringsverktyg
Google AdSense
Vår webbplats marknadsför via Google AdSense annonseringsutrymme för andra leverantörer och annonsnätverk. Dessa annonser visas på olika platser på vår webbplats. Som en del av integrationen av Google AdSense-tjänsten finns varje besökare kvar med så kallade Googles DoubleClick-cookie.

Detta gör att du kan visa reklam som matchar dina intressen genom automatisk tilldelning av ett pseudonymt användar-ID (UserID), med hjälp av vilka intressen som bestäms baserat på besök hos oss och andra webbplatser. Ovanstående - som en del av bedömningen och analysen av intressen - tjänar till att skydda vårt berättigade intresse, bestående av en optimal drift av vår webbplats på marknaden.

Google AdSense är ett erbjudande från Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt huvudkontor i USA. För detta land utfärdade kommissionen ett beslut om att ange lämplig skyddsnivå - baserat på EU: s US Privacy Shield-avtal, som är certifierat av Google LLC. Det aktuella certifikatet är tillgängligt på denna länk: https://www.privacyshield.gov/list

DoubleClick-cookie kan inaktiveras med den medföljande länken. Dessutom kan du få information om användning av cookies och lämpliga inställningar på webbplatsen Digital Advertising Alliance.

Google AdWords Remarketing
Med hjälp av Google Adwords marknadsför vi vår webbplats i sökresultat och på tredjepartswebbplatser. För detta ändamål, när du besöker vår webbplats, lämnas automatiskt på enheten för varje besökare den så kallade en Google-remarketing cookie, vilken med hjälp av en pseudonym identifierare (ID) och baserat på de sidor du besöker, tillåter dig att visa intressebaserad annonsering. Ovanstående tjänar till att skydda vårt berättigade intresse, bestående av en optimal drift av vår webbplats på marknaden.

Ytterligare databehandling sker endast om du har samtyckt till Google att kombinera sökhistoriken och användningen av applikationen med ditt konto och att använda informationen från ditt Google-konto för att anpassa annonserna som visas på webbplatser. Om du i detta fall är inloggad när du besöker vår webbplats på Google, kommer Google att använda dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för ommarknadsföring på olika enheter. För detta ändamål kombinerar Google tillfälligt dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google AdWords-ommarknadsföringstjänsten är ett erbjudande från Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-USA-Privacy Shield. Det aktuella certifikatet är tillgängligt på den angivna länken. Som en del av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en tillräcklig dataskydd för företag som har Privacy Shield-certifikat.

Du kan inaktivera cookies som används för ommarknadsföring genom att klicka på den här länken. Dessutom kan du få information om användning av cookies och lämpliga inställningar på webbplatsen Digital Advertising Alliance.

8. Sociala insticksprogram

Användning av sociala insticksprogram
Vår webbplats använder så kallade sociala insticksprogram ("insticksprogram") från sociala nätverkssajter.
Genom att visa vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram kommer din webbläsare att upprätta en direkt anslutning till Facebook-, Google-, Twitter- eller Instagram-servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av respektive tjänsteleverantör direkt till din webbläsare och integreras med webbplatsen. Tack vare denna integration får tjänsteleverantörer information om att din webbläsare har tittat på vår webbplats, även om du inte har en profil med den angivna tjänsteleverantören eller inte är inloggad på den för närvarande. Denna information (tillsammans med din IP-adress) skickas av din webbläsare direkt till servern hos den angivna tjänsteleverantören (vissa servrar finns i USA) och lagras där. Om du har loggat in på en av de sociala nätverkssajterna kommer denna tjänsteleverantör att kunna direkt tilldela ett besök på vår webbplats till din profil på den givna sociala nätverkswebbplatsen. Om du använder ett givet insticksprogram, till exempel klickar du på "Gilla" eller "Dela", kommer den relevanta informationen också att skickas direkt till servern hos den angivna tjänsteleverantören och lagras där. Denna information kommer även att publiceras på respektive sociala nätverk och visas för personer som har lagts till som dina kontakter.
Syftet med och omfattningen av datainsamling och deras vidare behandling och användning av tjänsteleverantörer, liksom möjligheten till kontakt och dina rättigheter i detta avseende och möjligheten att göra inställningar som säkerställer skyddet av din integritet beskrivs i tjänsteleverantörernas integritetspolicy.

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388

Om du inte vill att sociala nätverkssajter ska matcha de uppgifter som samlas in under besök på vår webbplats direkt till din profil på en viss webbplats måste du logga ut från denna webbplats innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra att insticksprogrammen laddas på sidan genom att använda lämpliga tillägg för din webbläsare, t.ex. blockera skript med "NoScript" (https://noscript.net/). "

 

9. Analysverktyg - Hotjar

Våra webbplatser använder lösningar tillhandahållna från Hotjar Ltd. Hotjar låter dig analysera beteende genom sådana tjänster som heatmaps, registrera användarrörelser på webbplatsen, konverteringsvägar, enkäter och användarundersökningar samt rekryteringsformulär online. Hotjar kompletterar information om hur man använder webbplatsen och genereras med spårningskod och cookies, och sedan skickas och lagras de på Hotjar-servrar. Hotjar-spårningskoden kan samla in följande information:

Med hjälp av enheten och användarens webbläsare kan Hotjar samla in följande data:

a. IP-adress för enheten (kodad på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera användaren),

b. e-postadress, användarnamn och efternamn,

c. typ av enhet med dess parametrar och webbläsartyp,

d. plats (endast namnet på det land från vilket anslutningen skedde),

Vi använder den insamlade informationen för att analysera och utveckla våra webbplatser och tjänster tillgängliga inom dem. Genom att använda denna webbplats och andra sidor som en del av eSales, accepterar användaren behandling av ovan nämnda information av Hotjar och tredje parter (Google Analytics och Optimizely) i enlighet med deras individuella integritetspolicy. Cookies som används av Hotjar har en annan varaktighet; vissa löper ut efter 365 dagar, andra så snart sessionen är slut.

Om du inte samtycker till ovanstående åtgärder, gå till sidan: https://www.hotjar.com/opt-out

 

10. Påminnelser om möjligheten att avge yttranden
Om du uttryckligen samtycker till detta under eller efter att du gör en beställning, kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande om att du kan uttrycka din åsikt om din beställning med vårt feedbacksystem.

Ovanstående samtycke kan återkallas när som helst. För detta ändamål, skicka ett meddelande med relevant information om återkallande av samtycke till vår kontaktadress som anges i avsnittet "Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter".

11. Klarna

När du väljer betalning med Klarna kan dina kontaktuppgifter och dina beställningsuppgifter överföras till Klarna under köpprocessen i syfte att fastställa dina kvalifikationer och välja betalningsmetod. De personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Klarnas integritetspolicy

Mer information finns på sidan -> Klarna

12. Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter
Du har rätt till kostnadsfri information om dina personuppgifter som lagras hos oss, liksom rätten att rätta dem, begränsa behandlingen, ta bort denna information eller överföra dem.

Om du har frågor angående insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, rättelse, blockering eller radering av data, samt om att dra tillbaka samtycke eller göra invändningar mot användning av specifika data, vänligen kontakta datadministratören: WNM Group S.A., Mickiewicza 9 lok. U4, 01-517, Warszawa, biuro@wnm-group.pl

Dessutom har du rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

********************************************************************
Rätten att göra invändningar
Om vi behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy - som en del av analysen och bedömningen av intressen - för att skydda våra legitima intressen, kan du göra invändningar mot sådan databehandling för detta ändamål - med framtida verkan Om behandlingen sker för direkt marknadsföring kan du när som helst utöva din rätt att göra invändningar. Om behandlingen äger rum för andra ändamål har du rätt att invända endast av skäl som beror på din situation.

När du har utövat din rätt till invändningar fortsätter vi inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte visar att det finns giltiga legitima grunder för behandling och de kommer att ha företräde framför dina intressen och rättigheter, eller om behandlingen är avsedd att utreda, verkställa eller försvara påståenden.

Ovanstående gäller inte när databehandling sker för direkt marknadsföring. I detta fall fortsätter vi inte att behandla dina personuppgifter för ovanstående syfte.

********************************************************************

Fri leverans
Snabb frakt
100 dagars öppet köp
Säkra köp